Skuteczna kampania marketingowa ma na celu pozyskanie jak największej liczby nowych klientów. Jednak samo ich zdobycie jest dopiero początkiem całego procesu. Drugą częścią powinno być efektywne zarządzanie kontaktami, aż do momentu sfinalizowania transakcji. W tym celu niezbędne jest wykorzystanie możliwości jakie daje marketing automation.

Cały proces zarządzania kontaktami opiera się na umiejętności pozyskania, zarządzania i komunikowania się z nowymi klientami przy użyciu systemu marketing automation. Niestety coraz mniej firm zdaje sobie sprawę z tego, że prawidłowe wykorzystanie narzędzi  marketing automation w połączeniu z e-mail marketingiem, może w znacznym stopniu poprawić sprzedaż produktów.

Brak odpowiedniej strategii zarządzania kontaktami, powoduje znaczne obniżenie wskaźnika ROI i utratę kontaktów z lejka sprzedażowego. Ponadto niewykorzystanie narzędzi  marketing automation i e-mail marketingu, wpływa na słabe relacje z potencjalnymi i aktualnymi klientami. Poniżej pięć praktycznych taktyk pomocnych w zarządzaniu kontaktami.

1.Współpraca z działem sprzedaży

Stała współpraca działu marketingu i sprzedaży przekłada się na większą liczbę klientów. Jasne określenie kryteriów opisujących pożądane zachowania potencjalnych klientów, pomaga jeszcze skuteczniej dopasować do nich swoją ofertę. Marketing Automation to system który idealnie nadaje się do takich działań.

2. Kontakty w lejku sprzedażowym

Pozyskane kontakty które wykazują wszystkie cechy gotowości do przekazania działowi sprzedaży, nie zawsze decydują się na zakup oferowanego produktu czy usługi. Marketing automation pozwala zabezpieczyć takie kontakty i umieścić je na odpowiednim etapie w lejku sprzedażowym. Tam zostaną ponownie poddane działaniom e-mail marketingowym i innym.

3. Scoring kontaktów w oparciu o ich zachowanie

W ramach Marketing Automation ważną czynnością w etapie przed sprzedażowym jest kontrolowanie scrolingu. Pozwala ono na określenie momentu w którym klient jest gotowy do przejścia na kolejny etap kampanii sprzedażowej.

4. Monitoring zachowań kontaktów anonimowych

System marketing automation pozwala na kontrolowanie zachowań użytkowników znajdujących się w naszej bazie danych i tych których jeszcze nie znamy. System wpływa na jeszcze większą efektywność w pozyskiwaniu nowych klientów, oraz docieranie do nich z konkretnymi ofertami którymi wydają się być  w danym momencie zainteresowani.

5.Ucz się od nowych klientów

Każde zachowanie klienta pozwala na jeszcze lepsze poznanie jego profilu. Marketing automation pozwala na zdobywanie i efektywne wykorzystywanie informacji o kliencie na etapie przedsprzedażowym i sprzedażowym. Każda kolejna akcja, kampania czy działanie e-mail marketingowe powinno uwzględniać dane o klientach.